محصولات ارگانیک چیست ؟

بطور کلی به محصولاتی که در شرایط کاملا طبیعی و غیر شیمیایی، رشد و پرورش پیدا میکنند و در تهیه،نگهداری و برداشت آنها از مواد شیمیایی مانند کودهای شیمیایی و آفت کش های شیمیایی استفاده نشود،آن محصول را ارگانیک می گویند ، اگر در محصولی از نگهدارهای شیمیایی استفاده شود و به نحوی برای فراوری یا نگهداری محصول از مواد شیمیایی استفاده شود آن محصول ارگانیک نیست ،البته ارگانیک بودن محصول شامل زمین کشت محصول نیز میشود و برای کشت این محصولات  نباید از زمین هایی استفاده کرد که قبلا در آنها از سموم و آفت کش های شیمیایی استفاده شده . در پرورش این محصولات معمولا از رشد دهنده های طبیعی مانند کودهای حیوانی و یا کمپوست استفاده میشود تا کیفیت محصولات بالا رود. طبق پژوهش های انجام گرفته محصولات ارگانیک دارای مواد مغذی بیشتر ،طعم و بوی بهتر و اثر گذاری بالاتری هستند اما متاسفانه به دلیل نا کافی بودن این محصولات و شرایط پرورش خاص این محصولات بسیار کم می باشد و برای جبران آن از مواد شیمیایی و در عرقیات از اسانس استفاده میگردد که باعث افت کیفیت و اثر گذاری کمتر آنها میگردد. محصولات ارگانیک به دلیل کمبود و شرایط سخت بعمل آمدن دارای قیمت بالاتری نسبت به سایر محصولات هستند.توجه داشته باشید که تمام محصولات و عرقیات وانیا کاملا ارگانیک بوده و دارای تاییده از وزارت بهداشت می باشد.