مجوزهای وانیا

شرکت وانیا دارای تمام مجوزات لازم از سازمان های صنعتی و بهداشتی است و در همین راستا تحت نظارت نهادهای بهداشتی و صنعتی بهترین محصولات را به مشتریان ارائه میکند . توجه داشته باشید که بیش از ۹۰ درصد واحد های فعال در عرقیات و گلاب بعلت سخت گیری های لازم موفق به اخذ این مجوزها نمیشوند.

 

مجوزات وانیا

shirazvania