نکاتی در مورد عرقیات گیاهی

از تقطیر اسانس ریشه ، پوست یا گلبرگ گیاهان طبی در آب ، عرقیات گیاهی بدست می آید. حال اگر این عرق را دوبار تقطیر کنند، از مقدار آب آن کاسته شده و فراورده های بسیار خالص به دست می آید که نوع مرغوب تری از عرق بوده و مزه و بوی تندتری نسبت به عرقیات معمولی دارد.به این ترتیب اگر فراورده حاصله مجدد تقطیر شود اسانس بدست می اید. اسانس،روغن سبکی است که بالای آب جمع شده و قابل جمع آوری است. خواص دارویی آن در حجم کم مانند عرق گیاهی است اما اگر به اندازه عرقیات گیاهی استفاده شود در صورت استعمال موضعی تاول ایجاد کرده و در صورت خورده شدن ، مخاط دهان را زخم و ملتهب میکند در نتیجه برای بهره ی بیشتر از خواص درمانی عرقیات گیاهی از انواع خالص آن استفاده کنید .این نوع خالص در بازار به نام های مختلف بفروش میرسد که شیراز وانیا این محصولات را با نام ممتاز در بازار عرضه می کند.